Ich obecność w przestrzeni publicznej od lat jest notowana w przeróżnych miejscach. Mowa o szyldach reklamowych, które stanowią chyba najbardziej popularną wizytówkę każdej firmy. Zazwyczaj umieszczane są przed wejściem do lokalu. Mają za zadanie informować o obecności danej firmy, budować jej pozytywny wizerunek poprzez estetyczną dekorację, a także, a właściwie przede wszystkim zachęcać do skorzystania z oferty danego przedsiębiorstwa. Ich obecność odbija się na ingerencji w otoczenie, dlatego możliwość ich stosowania kodyfikują przepisy. Sprawdźmy, jak wygląda szyld w aspekcie prawa budowlanego.

Prawo budowlane a reklama

O tym, że szyld na obiekcie, bez względu na fakt czy ma on tradycyjną formę czy jest to nowoczesna reklama 3d na budynku, stał się dość powszechną formą promocji, nie trzeba przekonywać chyba nikogo. Niewiele osób zdaje sobie jednak sprawę z tego, że właściciel nieruchomości nie ma pełnej swobody i decyzyjności przy ich montażu.

Umieszczanie reklam na budynkach jest bowiem ściśle kodyfikowane przez prawo budowlane. Istnieją zapisy, które ograniczają możliwości zastosowania tego nośnika, a nawet je całkowicie wykluczają. Wynikać to może z rozmaitych przyczyn, w zależności od konkretnego przypadku. Raz może to być aspekt estetyczny, kiedy indziej w grę wchodzi bezpieczeństwo, które może dotyczyć zarówno ludzi, jak i np. budynku, na którym szyld miałby być zamontowany.

Zanim zdecydujemy się na montaż reklamy na obiekcie czy przy drodze, dobrze zapoznajmy się z przepisami. Szyld reklamowy zewnętrzny może wymagać bowiem pozwolenia, podobnie jak nośnik montowany przy drodze. Nieuprawniona instalacja może być kosztowna. Grzywny wynoszą nawet od dziesięciu, do pięćdziesięciu tysięcy złotych. Warto dodać, że nieznajomość przepisów, nie zwalnia z odpowiedzialności w przypadku ich złamania.

Umieszczenie reklamy na budynku – czy konieczne jest pozwolenie?

W niektórych przypadkach, żeby mogła zawisnąć na budynku tablica reklamowa pozwolenie musi wydać odpowiedni organ. Najbardziej prawo budowlane chroni obiekty, które zostały zaliczone w poczet zabytków. W takich przypadkach, przepisy są wyjątkowo surowe. Absolutnie, nie można montować szyldów na zabytkach, bez uzyskania zgody konserwatora.

Zanim zatem zdecydujemy o umieszczeniu reklamy na budynku zabytkowym, będziemy musieli udać się do właściwego urzędnika z odpowiednim wnioskiem, pełną specyfikacją dotyczącą planowanego szyldu (wymiary, waga, materiał z jakiego zostanie wykonany, grafika na nim umieszczona) oraz informacją w jakim stopniu montaż szyldu będzie ingerował w strukturę budynku.

Więcej o tym przeczytasz tutaj.

Dopiero po uzyskaniu zgody, można przystąpić do instalacji. Budynki, które nie należą do zabytków, nie są aż tak pilnie chronione prawem. W takim przypadku wystarczy jedynie poinformować właściwy organ o montażu szyldu. Zazwyczaj miejscem, w którym należy złożyć informację jest urząd starosty lub Główny Inspektorat Nadzoru Budowlanego.

Zamów reklamę zewnętrzną w AnyShape
Przejdź do naszego formularza kontaktowego i już teraz zamów wybraną reklamę zewnętrzną z naszej oferty.

Umieszczenie reklamy przy drodze – co mówią przepisy?

Szyld firmy umieszczany przy drodze również musi spełniać pewne wymagania. Na wstępie powiedzmy, gdzie nie można montować szyldów reklamowych.

Przede wszystkim w bezpośrednim sąsiedztwie skrzyżowania, przy zjazdach z dróg, wzdłuż dróg o statusie międzynarodowym oraz w obrębie pasa drogowego poza terenem zabudowanym.

Żeby móc umieścić szyld czy banner w pobliżu drogi, należy uzyskać zgodę jej zarządcy, a także zgłosić ten fakt w administracji architektoniczno-budowlanej. Montaż szyldu musi uwzględnić zachowanie odpowiedniej odległości od krawędzi jezdni, którą wskaże zarządca.

5/5 - (1 vote)